Newest Articles

Corrections to “Data-Driven Modeling of Mach-Zehnder Interferometer-Based Optical Matrix Multipliers”

Ali Cem, Siqi Yan, Yunhong Ding, Darko Zibar, and Francesco Da Ros
J. Lightwave Technol. 42(7), 2632-2632 (2024)  View: PDF

Guest Editorial Introduction to the OFC 2023 Special Issue

Ramon Casellas, Chris Cole, Ming-Jun Li, Fotini Karinou, Nicolas Fontaine, and Elaine Wong
J. Lightwave Technol. 42(3), 1003-1003 (2024)  View: PDF

Flexible Coherent Optical Access: Architectures, Algorithms, and Demonstrations

Ji Zhou, Zhenping Xing, Haide Wang, Kuo Zhang, Xi Chen, Qiguang Feng, Keshuang Zheng, Yijia Zhao, Zhen Dong, Tao Gui, Zhicheng Ye, and Liangchuan Li
J. Lightwave Technol. 42(4), 1193-1202 (2024)  View: PDF

Photonic-Based W-Band Integrated Sensing and Communication System With Flexible Time- Frequency Division Multiplexed Waveforms for Fiber-Wireless Network

Boyu Dong, Junlian Jia, Li Tao, Guoqiang Li, Zhongya Li, Changle Huang, Jianyang Shi, Haipeng Wang, Zhenzhou Tang, Junwen Zhang, Shilong Pan, and Nan Chi
J. Lightwave Technol. 42(4), 1281-1295 (2024)  View: PDF

9.6-THz Single Fibre Amplifier O-Band Coherent DWDM Transmission

Daniel J. Elson, Yuta Wakayama, Vitaly Mikhailov, Jiawei Luo, Noboru Yoshikane, Daryl Inniss, and Takehiro Tsuritani
J. Lightwave Technol. 42(4), 1203-1208 (2024)  View: PDF