Newest Articles

Leaf-based species classification of hybrid cherry tomato plants by using hyperspectral imaging

Songhao Li, Huilin Wu, Jing Zhao, Yu Liu, Yunpeng Li, Houcheng Liu, Yiting Zhang, Yubin Lan, Xinglong Zhang, Yutao Liu, and Yongbing Long
J. Near Infrared Spectrosc. 31(1), 41-51 (2023)  View: PDF

A diffuse reflectance portable near infrared spectroscopy system for the determination of biuret content in urea fertilizer

Jing Liu, Shaohui Yu, Shupeng Hu, Ziyang Ling, Jiguang Gao, Binmei Liu, Lixiang Yu, Yang Yang, Ye Yang, Qi Wang, Xiaoyu Ni, Liping Zhao, and Yuejin Wu
J. Near Infrared Spectrosc. 31(1), 33-40 (2023)  View: PDF

A chemometric method for the viability analysis of spinach seeds by near infrared spectroscopy with variable selection using successive projections algorithm

Madan Kumar Lakshmanan, Birte Boelt, and René Gislum
J. Near Infrared Spectrosc. 31(1), 24-32 (2023)  View: PDF

Predicting sugarcane quality using a portable visible near infrared spectrometer and a benchtop near infrared spectrometer

Kittipon Aparatana, Yumika Naomasa, Morito Sano, Kenta Watanabe, Muneshi Mitsuoka, Masami Ueno, Yoshinobu Kawamitsu, and Eizo Taira
J. Near Infrared Spectrosc. 31(1), 14-23 (2023)  View: PDF

Design of a miniaturized frequency domain near infrared spectrometer with validation in solid phantoms and human tissue

Alper Kılıç, Yun Miao, and Valencia Koomson
J. Near Infrared Spectrosc. 31(1), 3-13 (2023)  View: PDF